Draga moja Ivanice!

Malo je riječi, da se kaže, koliko sam zahvalna našem Isusu i tebi za sve ono što nam činite.
Ovo nama budi jednu malu kapljicu u vašem moru Ljubavi.


Volim te puno