Maja O.

Ivana je moja sestra u Kristu, kad nitko ne ide ona uvijek ide. Ona je ta koja Kristu vjeruje u svemu za što god. Ona je ta koja je uvijek bila za ekipu i nikad nije okrenula leđa. Ona je vjerni Timotej našem Lorensu, a i mom srcu je vjerna kao i ja njenom. To je Ljubav na prvi pogled i Krist u nama.


Slava Kristu našemu