Jelena K.

Istaknula bih Ivanu Hum koja me je svojim svjedočenjem (osobno) “gurnula” preko mog mlakog djelovanja da pružim ono što sigurno svi imamo u sebi: lijek u vidu nesebičnog prihvaćanja u krug pod Isusovom zaštitom. ” Mjera kojom mjerite” je tako moćna da ne možemo preko toga prijeći, ako smo iole voljni biti Isusovi.

A tek moć ljubavi – tu sam morala priznati da sam laik, kao da nisam ništa shvatila do sada. Vjera u njezinom govoru je tako snažna i mora se priznati da ima pravo, daleko više nego ja po svom mišljenju imam, i to me poguralo.