Ante M.

Ivana me naDuhnula također odvažnim djelovanjem za Oca, istupanjem za istinu, srcem koje je uvijek spremno molit se za potrebe.