Bernarda Š.

…kad malo dublje uđem u stihove iz Marka 16:15-20, te nastavno na BD 4647 nitko od nas nekako ne bi 100 posto ušao u kategoriju primjernih osim Ivane Hum…Za nju smatram da je uistinu na visini zadatka i da bez imalo sumnje kroči stazom koju je za nju pripremio Sam Krist…