Matea V.

Ima puno toga zbog čega je Ivana primjerna i odražava odaziv na Isusovo: ”Idite!”. Ona je baš kompletna, ima suosjećanja i srce za tuđu patnju, Ljubav za duše u potrebi, uporna je, direktna, probitačna i ne radi kompromise. Ona je osvajač.

Mogu ju zamisliti i u vrijeme kad je Isus hodao zemljom u tijelu, kako ”žari i pali”. Nitko ne može ostati imun na to kako ona ide u osvajanje duše.

Ono što je meni posebno je to njeno djetinje srce i povjerenje u Očevu Ljubav, ona jednostavno ”ugrabi” od Isusa, spusti iz duhovnog u materijalno, onako bezazleno… Ono što se ti možda ne bi usudio, jer misliš da ti možda neće biti dano… A ona ište i dobije… Tako jednostavno… Jednostavno ju ne možeš ne voljeti…