Mirna S.

Što znači biti primjeran?

Lako mogu povuć paralelu sa svojim poslom u kojem su primjerni plesači u velikoj manjini; to su oni ljudi koji su točni, disciplinirani, koji svojim načinom rada potiču i motiviraju ostale da i oni pokušaju biti takvima. To nije nimalo lako… uvijek biti na gornjoj polovici skale – ali s tim se rodiš, to ti je u krvi, u tvom DNK… težnja savršenstvu, ispravnosti, dobroti… Tako je to i u kršćanstvu… težimo suobličavanju s božanskim u sebi, koje u potpunom predanju dovodi do primjernosti. 

Ivana u sebi nosi taj gen dobrote i iskrene ljubavi. Ona je zaista primjerna, ona je kao dijete… dijete Božje. Kada sam ju ja upoznala, u njenom nanovom životu, uvidjela sam da je ona pravi vjernik, kršćanin i stopostotna “Isusovka”. 

Ona jest primjerna! Došla pod križ uz nju, i za mene najprimjernija od sviju. Potpuno predanje…

Ona ide ‘glavom kroz zid’, cijelim bićem svojim hita naprijed, ona pomiče planine u ljudima, a i u sebi. Motivira i inspirira svakoga s kim se susretne i nitko ne ostaje ravnodušan nakon susreta s njom. Uspije posijat sjeme/Riječ na svako tlo, i ona ga i nastavi zalijevati, toliko dugo dok ne urodi plodom. Čistu Ljubav Kristovu koju je pronašla u sebi nesebično dijeli, a ona joj se stostruko vrača. 

E to je Ivana, Kristova Ivana 007.