Ivan i Martina

Da Ivana nije došla u moj život, moj put prema Isusu do ovog Svjetla Čiste Istine bi bio puno duži i mukotrpniji, ako bi ga ikada i pronašao. Uvijek je bila tu uz mene, kada je bilo najteže našla je vrijeme, dolazila sa drugog kraja grada… zbog nje je moje srce stiglo do Isusa! Volim te Ivanice i hvala ti!

Ivan

Ivanica je meni netko na koga se ugledam po pitanju Ljubavi koju nosi u svome srcu za pomoći drugima…. Poticajna su mi sva njena svjedočanstva i ulaganja u to da se ljudi spase i osloboode, da i oni postanu Kristoiv. I jako volim to njeno veselo i razigrano srce!

Martina