Oslobođenje od aritmije

Žena Anđelka (prijateljica od Pie, Sandine mame) je završila u bolnici jer je imala jake bolove u prsima.

Zastalo joj je srce i hitno je prevezena u bolnicu kako bi ju doktori stavili na aparate. Zvala je Piu i rekla joj gdje je. Pia je htjela da se odmah nakon predavanja pomolimo za nju.

Molili smo za Anđelku nakon propovijedi, nije ni znala da se moli za nju ali nakon molitve, drugo jutro su je doktori iznenađeno pustili doma a inače bi ostala nekoliko dana u bolnici.

Isuse Ti si taj!