Matija  je došao u našu zajednicu preko osobe iz Ekipice čiji je brat poznavao Matiju. Kad je vidio Matijino teško stanje, iako je bio nevjernik, rekao mu je :„Tebi samo Bog može pomoći !“ Tako se i dogodilo. Matija je bio u jako teškom stanju, sa svojih 27 godina imao je samo 55 kg, doktori nisu nalazili lijeka njegovu stanju, izlaza nije bilo.

Polako je umirao nama naočigled. Matija je zatražio da se Lorens pomoli za njega, što je Lorens odbio procijenivši da Matija nije u stanju primiti iscjeljenje putem jedne molitve.

Smatrao je da nije spreman i da se s njime treba baviti neko duže vrijeme. Odlučila sam se posvetiti Matiji, čitala sam mu Riječ Božju, polagala ruke na njega više puta, poticala ga na vjeru u Isusov Čin spasenja. Govorila, da mu zdravlje pripada po vjeri u žrtvu na Križu.

Prije toga sam mu objasnila na koje sve načine može primiti iscjeljenje: čitajući Riječ Božju, po polaganju ruku ili da jednostavno živi život unutar Božanskog reda. Rekao mi je da želi ozdraviti po vjeri u Božju Riječ. Sjećam se stiha u koji je povjerovao i podigao u život nakon par mjeseci rada s njim. To je bio stih Knjige Postanka 15:15; “A ti ćeš k ocima svojim u miru poći, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen.” 

Cijeli proces trajao je nekoliko mjeseci. Vidite ga danas na slici – Matija s ženom, a imaju i prekrasnog sina.

Je li vama ovo predivno i čudesno?!

Isuse, Ti jesi jedini Kralj i Gospodar!!!

U nastavku možete poslušati kraću audio verziju svjedočanstva – Totalno iscjeljenje iz nemoguće situacije!!!