Iscjeljenje od jake boli u žući

Naša Renata iz Zadra, imala je tegobe u žući. Kada je došla na propovijed koju sam vodila, na kraju je shvatila da ju ništa više ne boli, nije bila potrebna ni molitva. Jednostavno, u sferi Duha Svetog, bol ju je napustila prema Djelima apostolskim 10:44.

Hvala Ti Isuse!