Dijabetes smanjen za vrijeme slušanja Riječi Božje

Ljubica svjedoči o baki Ivki, susjedi iz ulaza koja ima dijabetes dugi niz godina, dok joj pušta seminar ili moju propovijed šećer joj se smanji i bude normalniji od 8-10 mmol/L,a inače joj bude preko 20 mmol/L.

Hvala Ti Isuse na tome!