Oslobođenje od dugogodišnje nesanice

Duša iz Varaždina svjedoči o tome kako se oslobodila od nesanice koju je imala od 2010. godine. Kada je krenula na naša druženja, kroz neko vrijeme bez molitve, Isus ju je oslobodio od dugogodišnje nesanice. Slušanjem Riječi Božje uz donošenje nekih važnih odluka, naša Zrinika se oslobodila od dugogodišnje nesanice.

Hvala ti dobri naš Isuse!