Andrija D.

Ivana, kod tebe i u tvojoj službi mi se sviđa što si jednostavna u djelovanju. Tebe motivira Ljubav Očeva i to se uvijek vidi dok svijedočiš o Njegovom djelovanju preko tebe. Na primjeru žene koja je imala kičmu slomljenu i koja je bila u jakim bolovima 3 godine, ti si molila za nju i njoj je sva bol nestala, e tu baš vidim Očevu Ljubav na djelu preko tebe. Vjerujem u Isusa koji je u tebi i želim da još više očituje djela svoja preko tebe.