Svjedočanstvo o ogromnoj promjeni duše

Isus Ivana, imam potrebu reći što se promjenilo i probudilo u meni otkako sam pod većim uplivom Svjetla tj na zoomu koji ti vodiš, a koji nas potiče na ulazak u zajednicu, na sve veću prisutnost na seminarima koje drži naš apostol Lorens Novosel. Jednostavno mi se probudila ljubav za apostola da mogu reći da ga volim zbog onog što čini za nas, da sam zahvalna, da imam onog tko se brine i nadgleda moju dušu. Da treba poštivati Oca i majku u duhovnom, a to je – glavu i crkvu – koje si ti dio i također činiš što je Ocu milo, pa taman ako treba i u rupu po dušu da ju iščupaš Njegovom snagom. A i ako odemo na stranputicu On je tu kroz Njegove i ne da da ni jedna njegova ovčica zgine, uvijek bi se ti stvorila i On bi me kroz tebe vratio na pravi put. Tako da se osjećam zbrinutom i zaštićenom, nahranjenom i opskrbljenom u svakom smislu. Uvijek bi me upućivala na Isusa i Lorensa i nikad nisi sebe veličala. Hvala ti na tome, hvala ti što se odazvala. 🥰 Svi ti ljubavni poticaji u kojima se naglašava koliko je važno duhovno zajedništvo, molitve za druge, poticanje na djelovanje u božanskoj ljubavi, da trebamo dopustiti Ocu da se izrazi kroz nas, a ne dopustit sotoni da nas tlači i veže kroz druge ljude te da je ljubav sloboda. Svi ti napori i druženja su urodila plodom da se snaga i sila koju sam primila – kroz mene bila u očitovanju na način da su mama i sestra pitali za Ivanu i njezino djelovanje jer sfera koju sam ja donijela u kuću ih je posjetila na nju tj Isusa. (nevjernice s kojima se ne čujem često ali ih u duhu zovem na seminare, u molitvama su mi a i Ivana i ja smo izagnali zle duhove iz njihove sfere) Nisu se one promijenile već sila i snaga je tolika bila da su jednostavno morale prignuti koljeno i poslušati riječ bez ikakvih prekidanja i smetnji, bile su otvorene. Ponovila sam da je sestra iscjeljena te da je bolest i oskudica te tlačenja zapravo prokletstvo i da to nije Očeva volja za njegovu djecu…na što mi je sestra rekla da se sjeća toga jer to je i Ivana govorila prije 6 godina kad ju je zadnji put vidjela i kad se molila za nju. Spoznala je po duhu da je Lorens naš učitelj i da nas on uči o svemu te da je on propovjednik, a ja sam dodala da je on pastir i poslanik od Oca osobno koji se brine za naše duše, te da treba svoj život predati Isusu. Iz kuće sam izašla sa onim unutarnjim zadovoljstvom znajući da je poruka isporučena. Rastali se u Ljubavi. Sljedeći dan sam otišla do susjede a i tamo je Isus poveo razgovor. Susjeda je vjernica a koljeno ju je bolilo…te smo nas dvije složno zamolile Oca zdravlje koljena znajući da je to molba Ocu po volji te da će ju ispunit. Susjedi je bilo potrebno pokazati živu vjeru na djelu te da ona treba biti aktivni ud tijela Kristovog, te da sve što čini bi trebala činit u ime Isusovo…i tu ju je Otac dotakao jer je mislila da je predajući mu svoj život učinila sve po pitanju vjere…jer nije znala za više. Ja sam joj posvjedoči za svoje iscjeljenju te iscjeljenju drugih te je uputila na YouTube i apostola te Čistu Istinu. Susjeda je bila zahvalna jer je shvatila da je bit u imenu Isus, zagrlile smo se u Ljubavi. Sve to nisam planirala, već se jednostavno izlilo, ono što sam imala sam dala. To jest Isus je i mene iznenadio i iskoristio da pokaže svojoj djeci koliko ih ljubi, a to je jer sam bila voljna i zato što nas Lorens želi sve aktivirat, tj to je uputa. Isus…ljubim te